Mi a Vidra Verda?

Mi a Vidra Verda?

Mi a Vidra Verda?

A Vidra Verda a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság guruló természetbúvára, amely a Széchényi 2020 pályázat keretében készülhetett el, s az igazgatóság működési területére, az ott lévő - elsősorban Nógrád megyei - települések iskolái számára nyújt különleges ismeretszerzési lehetőséget. Küldetése, hogy élményközpontú terepi foglalkozások keretében közel hozza a természetet minden korosztályhoz.


A SZOLGÁLTATÁST MEGRENDELNI AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEKEN LEHETSÉGES: dobosl@bnpi.hu; harmosk@bnpi.huA guruló természetbúvárral 2022-ben 5101 főt értünk el 57 helyszínen, természetismereti foglalkozásokat tartva. Az oktatóbusz telephelye a Baglyaskő-Vár Természetvédelmi Látogatóközpont, Salgótarjánban. A VIDRA VERDA 2022 nyarán elnyerte a minősített Természetiskolai Mobilprogram címet.

Különböző életközösségek páratlan gazdagságát csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha mélyebben megismerjük működésüket, és látjuk sérülékeny voltukat is. Célunk, hogy bemutassuk azokat a növény- és állatfajokat, valamint élőhelyeket, amelyek a Pannon Régiót egyedülállóvá teszik Európában, amelyeknek védelméért a Natura 2000 hálózat létrejött.

Az élmény, a megismerés jelenti az első lépcsőfokot a tudás megszerzéséhez. A természeti értékek védelme, az irántuk érzett felelősség pedig erősen összefügg azok ismeretével és szeretetével. Kívánjuk, hogy minden résztvevő ilyen „útravalót” nyerhessen programjainkon!

A Vidra Verda még Balatonfüredre is elgurult

Terepi természetismereti foglalkozásainkon három élőhelytípus megismerése nyílik lehetőség: rétek, erdők és vizes élőhelyek. Minden programcsomag csoportmunka keretében végzett terepi vizsgálódásból (állatok begyűjtéséből, ill. meghatározásából), a látottak közös megbeszéléséből, valamint a tudást elmélyítő játékokból tevődik össze. Óvodásoktól az általános iskolásokon keresztül az egyetemistákig valamennyi korosztály jelentkezését várjuk. Célunk, hogy a természetet „házhoz” vigyük, azaz lehetőség szerint az óvoda/iskola közelében található (megfelelő adottságú) élőhelyeken mutassuk be a természeti értékeket.

Választható modulok

1. „Mocsárjáró” – a kisvizek élővilágának felfedezése

A foglalkozás során megismerkedünk a félelmetes szitakötőlárvával, a tekergő szúnyoglárvákkal, a vizet „taposó” molnárpoloskákkal, valamint számtalan fura kinézetű állattal, amelynek a víz az otthona. Utánajárunk annak, hogy mi az a „víziborjú”, hogyan élnek az eibhalak, és arra is keressük a választ, hogy miért fontos vizeink tisztaságának megóvása. A fehér gólya példáján keresztül szemléltetjük a vizekhez kötődő életközösség sérülékeny és veszélyeztetett voltát, valamint megismerkedünk az oktatóbusz névadójával, a játékos természetű vidrával.

Milyen ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők?
  • vízhez kötődő állatfajok megismerése, különös tekintettel a vízben élő rovarokra
  • a vízi makrogerinctelenk, mint a vizek természetességének mutatói
  • a kétéltűek életmódja, fejlődése
  • a tápláléklánc fogalma, elemei
  • vizes élőhelyek jellegzetes védett fajainak megismerése (fehér gólya, vidra, békák, gőték), vízhez kötődő Natura 2000 fajok
  • a vizek védelmének fontossága, az éghajlatváltozás fogalma és hatása a vizekre


2. „Rétnéző” – sáskák, szöcskék és társaik nyomában

A rétek, mezők változatos élővilágával ismerkedünk meg a foglalkozáson. Megtudjuk, hogy mi a különbség a sáska és a szöcske között, hogyan táplálkoznak az egyes rovarcsoportok, mennyiben határozza meg a növényzet típusa az életközösség fajösszetételét. Megismerkedünk a réti tápláléklánc magasabb szintjein helyet foglaló állatokkal, valamint bemutatjuk a gyepeket veszélyeztető főbb tényezőket és folyamatokat, beszélünk a természetbarát gyepgazdálkodás fontosságáról.

Milyen ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők?
  • rovarhatározási alapismeretek: a főbb csoportok elkülönítése
  • az egyes rovarcsoportok életmódjának megismerése (táplálkozás, szaporodás stb. szempontból)
  • a tápnövény fogalma
  • a tápláléklánc fogalma, elemei
  • a ragadozómadarak jellemzői
  • az ürge és más rágcsálók szerepe a természetvédelemben, a biológiai védekezés fogalma
  • az özönnövény fogalma, hogyan veszélyeztetik az őshonos növénytársulásokat; néhány jellegzetes faj bemutatása
  • gazdálkodás és természetvédelem kapcsolata: a kaszálás és a legeltetés szerepe a gyepek fennmaradásában, természetbarát (madárbarát) gyepkezelési módszerek
  • gyepekhez kötődő, jellegzetes Natura 2000 állatfajok


3. „Avarturkáló” – hogy meglássuk a fától az erdőt!

Rendhagyó módon, a talajszintről (az avarszintből) kiindulva fedezzük fel az erdő életközösségét. A foglalkozás során közelebbről megismerkedünk néhány „nemszeretem” állattal: százlábúakkal, pókokkal, fülbemászókkal, és eloszlatjuk a hozzájuk kapcsolódó tévhiteket is azáltal, hogy bemutatjuk az erdei életközösségben betöltött szerepüket. Korhadó fák kérge alatt és faodvakban kutakodunk, hogy megismerjük a holtfához kötődő gazdag élővilágot. Az erdő lakói közötti bonyolult kapcsolatok szemléltetésével pedig felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a biológiai sokféleség védelme többet jelent az egyes állatfajok védelménél.

Milyen ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők?
  • az erdő fogalma, mit jelent az életközösség
  • az erdő szintjei
  • avarlakó ízeltlábúak megismerése: százlábúak, ezerlábúak, pókok, atkák, futrinkák stb.
  • az erdőben zajló lebontó folyamatok, a szerves anyag körforgása
  • a természetes erdő jellemzői
  • a holtfa és a biotópfa fogalma, természetvédelmi szerepük
  • zászlósfaj és ernyőfaj fogalmának értelmezése a természetvédelemben, konkrét példákon keresztül (fekete gólya, fehérhátú fakopáncs)
  • hazai nagyragadozók (farkas, medve, hiúz) jellemzői, szerepük az erdei életközösségben

Fontos információk a jelentkezéshez

 • A modulok időtartama egységesen 2,5 óra.
 • Javasolt csoportlétszám: 10-25 fő
 • Egy napon, adott helyszínen max. 3 csoportnak tudunk foglalkozást tartani.
 • Ha a tervezett helyszín Salgótarjántól több mint 50 km távolságra van, legalább 2 csoport számára kell modult igényelni.

A foglalkozások helyszínének kiválasztása

Célunk, hogy a természetet „házhoz” vigyük, azaz lehetőség szerint az óvoda/iskola közelében található (megfelelő adottságú) élőhelyeken mutassuk be a természeti értékeket. A "Mocsárjáró" modulhoz ideális vizsgálati hely egy természetes (nem kikövezett) mederben folyó patak, kisebb vagy nagyobb tó, ahol a vízpart biztonságosan megközelíthető. "Rétnéző" foglalkozásunk helyszínéül nagyobb kiterjedésű mezőt, rétet javaslunk. Az "Avarturkáló" modul helyszínéül őshonos, lombhullató fafajokból álló (tölgy, bükk stb.) erdőt kérünk választani - tehát az akácosok és a fenyőerdők kivételével szinte valamennyi erdőtípusban megvalósítható a foglalkozás.

Valamennyi modul esetén előzetes egyezetést követően, a pedagógusokkal közösen választjuk ki a helyszínt. Fontos szempont továbbá, hogy a terület gépjárművel könnyen megközelíthető legyen.

További információ

email: dobosl@bnpi.hu; harmosk@bnpi.hu